...Apie pirmą valandą nakties gretima gatve pravažiavo autoinspekcijos automobilis, kuris pranešė, kad prie bokšto artėja tankų kolona. Žmonės tuoj glaudžiomis eilėmis apjuosė bokštą, susikabino rankomis. Netrukus apačioje prie bokšto vartų išgirdome šaudant iš tankų pabūklų. Pradėjo kaukti bokšto sirena. Bet žmonės neišsigando, ėmė skanduoti “Lietuva, Lietuva!” ir dar stipriau susikabino...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 87, 88.