Tą naktį prie bokšto buvom trise: aš, Jūratė Tamašauskienė, mano brolis Romas Zaronskis ir mano pusseserė Danguolė Zablockaitė iš Kauno. Buvo labai daug žmonių ties ta vieta, kur į bokštą įleidžiami turistai. Visi dainavo, šoko. Durys, pro kurias į bokštą galima patekti pro tunelį, buvo užverstos betono luitais, ten irgi dainavo žmonės.

Pasigirdo raginimas burtis aplink bokštą, nes atvažiuoja tankai. Tuoj pat žmonės aplipo keliomis eilėmis bokštą, susikibę už parankių. Vyrai paliepė moterims eiti į užpakalines eiles.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 45.