Išlipo desantininkai. Pradžioje su geležiniais strypais. Viename šone pradėjo šaudyti. Aš, tarnavęs armijoje, pagalvojau, kad tuščiais šoviniais šaudo. Kažkas sušuko, kad žmonės krenta. Prie manęs prišoko vienas desantininkas, trenkė buože, bet aš pasilenkiau, tai į petį kirto. Dvokas baisiausias, girtas buvo... Kažkoks korespondentas, man atrodo, užsienietis, filmavo. Prišoko dviese, vienas jam trenkė per galvą, kitas išplėšė aparatūrą...

Po to, kai pradėjo tiesiai šaudyti, vienas desantininkas pripuolęs man sudavė, sušuko lyg ir “uidi, svoloč”. Aš krisdamas griebiau jam už šalmo, nuplėšiau. Šovė, pagal kojas pradėjo smigti kulkos.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 62.