Visą dieną buvau prie bokšto. Iš pradžių atrodė – žmonių neužteks nė pora eilių apkabinti bokštą, bet kai paskelbė, kad mūsų pusėn važiuoja tankai, susikabinom rankom keturiom eilėm... Vienas vyriškis užmetė kepurę ant tanko žiūrėjimo angos, kitas atsistojęs priekyje – nepraleidžia. Aš prie jų. Įsirėmiau į tanką, bet jis sau važiuoja, negreit, kaip pėsčias žmogus. Supratau, nesulaikysiu, reikia sprukt į šalį. Ar iš baimės kojos susipainiojo, ar suklupau, bet patekau po vikšru. Ne aš vienas. Keturiese. Dešinę koją tik pamaigė, raumenis sutrynė. Kairę sutraiškė. Pojūtis kaip sapne – nori bėgti ir negali. Aš ant rankų pasirėmiau, nes po manim – moteris. Tankas užvažiavo ant mūsų ir sustojo. Ropom šliaužiau kuo toliau. Žmonės pagriebė ir nunešė į savo mašiną, nes greitosios jau buvo pilnos.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 56.