Mano liudijimas kuklokas, kaip ir mano nuopelnai, saugant televizijos bokštą, tačiau nekalbėti apie tai, kada taip liejamas melas iš Maskvos, negalima...

...Aplink bokštą buvo daugybė žmonių. Radęs didesnį tarpą, įsikabinau stovėjusiems į rankas. Triukšmas - automatų tratėjimas, stiklų dužimas, žmonių aimanos ir tankų šūviai. Dairėmės į viršų, iš kur langų šukės galėjo kristi ant žmonių. Nesiskirstėm. Kažkokia jėga mus pradėjo stumti priekin - gal žmonės traukėsi nuo krentančių stiklų? Vos nepargriuvau - nebuvo kur statyti kojų. Atsigręžiau -maždaug už dviejų trijų žmonių važiuoja tankas. Šoktelėjau ir aš atbulas. Ant manęs dar kažkas. Dvi moterys ir vienas vyriškis griuvo toje vietoje, kur šliaužė tanko vikšrai. Žmonės per vėlai pamatė tanką. Tankas užvažiavo ant jų...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 108.