...Prie televizijos bokšto aš atsidūriau prie paskutinio okupantų tanko, dalyvavusio šioje gėdingoje operacijoje, kuris stovėjo ant asfaltuoto tako, vedančio į bokštą. Kitas tankas stovėjo aukščiau, ant kalnelio. Dalis žmonių buvo apimti siaubo. Nakties dangų raižė tarybinės kovinės technikos prožektorių šviesos, motorų gausmas, padriki šūviai, atskirų žmonių verksmas ir klyksmas, prakeiksmai okupantams. Tankas, prie kurio teko būti, manevravo. Aš mečiausi po tanku ir atsiguliau. Mane iš po jo ištraukė pribėgę arčiau stovėjusieji. Jokios baimės nebuvo, o apėmusi visą kūną panieka ir neapykanta buvo stipresnė už šarvuočio vikšrus. Iš tanko niekas neišlipo. Tankas vamzdžiu pradėjo gan greitai manevruoti, kaskart keisdamas aukštį, tad teko vis pritūpti, nes, nespėjus to padaryti, būčiau nublokštas į šalį. Kartkartėmis prie tanko po manevruojančiu vamzdžiu dar pribėgdavo 1-2 vyrukai. Nuo tanko sklido baisi smarvė ir burzgimas...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 50.