...Kai desantininkai pagaliau jau įsiveržė į patį bokštą, dar ilgai ten, viduje, aidėjo šūviai. Matėm, kaip įsiveržėliai užima bokštą aukštas po aukšto, nes ten vis užgesdavo šviesos. Galop pamatėm, kaip berods trečiame aukšte nuplėšė mūsų trispalvę vėliavą ir jos vietoje atsirado raudona.