Sausio 13-osios naktį pamačiau tai, ko per visą gyvenimą nebuvau mačiusi ir duok Dieve, kad niekam nebetektų matyti.

Pirmas reginys, kurį išvydau televizijos bokšto prieigose, – gyva žmonių siena, užstojusi tankams kelią. Siena tyli, tarsi suakmenėjusi, kartkartėmis sulinguojanti nuo tankų gausmo ir pragariškų šūvių. Nors stovėjau prie pat tanko vamzdžio, kuris spjaudė ugnį, baimę įstengiau užgniaužti – tebūnie, kas bus...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 56.