Kadangi buvau sužvarbęs, apie 1 val. (01.13) užėjau į bokšto Ekskursijų tarnybą pasišildyti. Staiga į kambarį įbėgo dviejų vaikinų lydima susijaudinusi vidutinio amžiaus moteriškė. “Man ką tik paskambino (pažiūrėjau į laikrodį - 01.20 val.), kad iš Šiaurės miestelio jau važiuoja jūsų imti. Jie pasakė: “pranešk, kam reikia, kad važiuoja jūsų imti”. Budinčios moterys (jų buvo 3) susižvalgė, bandė klausti atvykusios pavardės, kur gyvena, o ji: “Daugiau nieko nesakysiu - aš lietuvė ir man skambino kareiviai lietuviai. Greičiau skambinkite, kam reikia”, - ir išbėgo. Pasiūliau paskambinti į bokštą ir pranešti, kad gauta informacija, bet dar nepatikrinta, taip pat pasiūliau paskambinti į štabą.
Štabas patvirtino šią žinią ir paprašė pakviesti daugiau žmonių prie bokšto.
Išbėgau ant laiptelių ir prašiau žmones be panikos skubėti prie bokšto. Nubėgau žemyn Sudervės gatve prie sustatytų smėlio barstytuvų, suradau autobuse vairuotojus ir paprašiau juos pašildyti variklius ir perspėti savo draugus kitame gatvės gale. Vos grįžau atgal, atlėkė su sirena VAI patrulis, iššoko iš mašinos, riktelėjo: “Tankai atvažiuoja!”. Žmonės sunerimo. Per radijo tašką lauke pranešė, kad visi sustotų prie bokšto, taip pat užtvertų užbarikaduotą įėjimą į požemį...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 87.