...Bėgom dviese ir prie mūsų vieną nukirto kulka. Jauni vyrukai nunešė žemyn tą nukautą. Tankai šaudė ir švietė į akis, leido dūmus. Grįždamas spėjau dar pamatyt, kad tankas mala su patranka autobuso iš Kuršėnų langus.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 53.