...Bokšto link nubėgo daug jaunimo, susikabino rankomis, sudarė grandines ir skandavo: “Lietuva, Lietuva!” Atsidūriau grandinėje prie durų į bokštą. Žeme ritosi raudonas kamuolys, šoktelėjo, pasidarė lyg trys jų, ėmė rūkti. Tankai priešais burzgė ir dūmijo. Patariau pirštinėmis prisidengti burną, pati užsitraukiau ant veido golfo apykaklę. Šaukėm “Lietuva, Lietuva, Lietuva!” ir “Okupantai!”. Išgirdau, kažkas šūktelėjo, kad desantininkai jau viduje.

Netrukus prasibrovėm į gatvę. Šimtai žmonių, mašinų, barikadų! Stovėjo greitoji pagalba. Šaudė ir šaudė. Šaudė tankai, šaudė serijomis smulkiau. Gatve viena po kitos lėkė greitosios pagalbos mašinos. Žmonės stumdė lengvąsias mašinas. Sulaužytas, – be stiklų, apdaužytas. Į namų kiemą įstūmė autobusą. Visi langai buvo kiauri. Šaudymas nesiliovė.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 63.