...Rodžiau tankistams, kad sustotų, kad nevažiuotų ant žmonių, bet jie neklausė ir spaudė mus prie skersai kelio užstatytos mašinos. Kiti paklausė, o trys liko: viršuj vienas ir tie, kur įsikibę iš priekio... Dar turėjau vilties, kad sustos, bet nesustojo. Tankas važiavo – artėjo prie mašinos, akimirkai pristojo, suriaumojo ir... Žmonių nebemačiau...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 32.