Aš buvau toje medikų grupėje, kuriuos praleido į desantininkų užimtą televizijos bokštą. Desantininkai buvo ramūs, rūkė, kai kurie vos apdaužyti. Į juos žiūrint atrodė, jog žmonės ilsisi po kasdieninio darbo. Vienas bandė aiškinti: “Baku buvo daug baisiau!” Po to nutilo ir lyg pradėjo teisintis: “Kam žmonės be reikalo lenda po tankais! Jeigu mums įsakymas duotas – mes vis vien užimsim! Jeigu jau mes atvykom – tai tegu žmonės atitraukia. Po to jau valdžios aiškinsis”.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 143.