...Balsas per garsiakalbį pranešinėjo, kad “gelbėjimo komitetas” paėmė valdžią, kvietė: “Broliai, seserys, eikite miegoti pas vaikus, tėvus, brolius”. Minia atsakė šauksmais “Lietuva!” Vėl trenkė patrankos, sukinėjosi tankai. Mano akyse vienas tankas pralaužė tvorą ir sutriuškino mašiną. Pamačiau, kaip po automatų šūvių prie bokšto parkrito du žmonės.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 39.