...Kelias bokšto link buvo užtvertas smėlio barstytuvu, netoliese stovėjo kelios lengvosios mašinos – suplojo kaip blyną pasisukęs tankas. Vyrai prišoko arčiau, pradėjo kalbinti kareivius liautis. Matėm, kaip desantininkai, įpuolę vidun, ėmė aukštą po aukšto. Tik pažyra langų stiklai, gęsta ir vėl užsidega šviesos. Mačiau, kaip mūsų pusėje virve iš bokšto trečiojo aukšto nusileido vaikinas. Laimė, jo nenušovė. Triukšmas ir šūviai bokštu kilo vis aukštyn. Paskui viskas nutilo, visur užgeso šviesos. Dar kiek iš apačios kareiviai pašaudė, matyt, savo malonumui.

Stovėjom, laukėm. Apie 5 val. ryto atvažiavo du autobusai civilių žmonių. Mitriai jie suėjo vidun. Visai šalia mūsų sustojo “Volga”, net numerį atsimenu – 44-11... Išlipo pažįstamas iš televizijos ekrano... V.Švedas. Pasipuošęs, tvarkingas. Kilo triukšmas.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 32, 33.