...Atsitraukęs iki aptvaro krašto, stebėjau, kas vyksta bokšte. Iš jo girdėjosi smarkus automatų šaudymas serijomis. Užpuolikų kilimą aukštyn galima buvo sekti pagal tai, kaip, užėmę kiekvieną aukštą, jie išdaužydavo apvalius bokšto langus. Buvo nutraukta plevėsavusi viename iš langų Trispalvė, vietoje jos pasirodė dvi vėliavos, raudonos su kutais, kaip būna karinių dalinių. Šaudymas truko gana ilgai, dar tarp trečios ir ketvirtos val. nakties girdėjosi šūviai. Garsiakalbis jau iš bokšto kartojo “komiteto” raginimus skirstytis. Žmonės nesiskirstė. Visą laiką prie pat kareivių buvo laikoma iškelta Trispalvė.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 57.