...Bokštas buvo karpomas prožektorių žirklėmis, griaudėjo kanonada. Dužo kaimyninių namų langai, riaumojo tankai, sklido dujų debesys, greitosios pagalbos mašinos keitė viena kitą. “Ar yra užmuštų?” – paklausiau pribėgusi prie vyrų būrelio. “Tankas sutraiškė mergaitę”, – pasakė vienas. “Ten du lavonai”, – mostelėjo kitas.

Pripuoliau prie dviejų paguldytų ant žemės lavonų: atlapoti drabužiai, krūtinė, rankos, veidas, kaklas sužaloti kulkų, apkrešėję krauju, nebuvo galima atpažinti, kieno veidas. Abu maždaug vienodo ūgio, vienas juodais apytrumpiais plaukais, kito, jaunesniojo, gelsvi garbanoti plaukai. Juodaplaukio marškiniai buvo balti ir labai iškruvinti. Žmonės šnibždėjo: “Skubėkime išvežti lavonus, kad desantininkai nepavogtų, neaprengtų kareivių drabužiais ir nepanaudotų provokacijoms”.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 65.