...Kai pradėjo šaudyt, sėdom su žmona į mašinėlę ir atvažiavom prie bokšto. Žmona liko pakrašty, o aš nuėjau prie bokšto. Kareiviai jau buvo išlipę ir šaudė. Vienas man trenkė su buože. Spėjau prisidengi ranka. Jau praėjo penkios dienos, o dar ranka mėlyna ir galva svaigsta. Mane išgelbėjo greita reakcija, na ir dar kepurė. Kitaip būt sutriuškinęs galvą tas desantininkas.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 53.