Prie Spaudos rūmų suspėjau atsistot į eilę vyrų ir moterų, kurie saugojo įėjimo duris. Netrukus, praėjus tik kelioms minutėms, pasirodė kolonos atvažiuojančių šarvuočių ir trys mašinos su kareiviais, kurie, privažiavę prie rūmų, greitai išsirikiavo ir puolė su automatais prie durų. Jie su atkištais automatais mus visus išstumdė nuo durų, durų stiklus išdaužė ir, įsiveržę į vidų, greit užsibarikadavo. Staiga pasipylė vanduo iš viršaus tiesiog į kariškius, einančius prieš mus. Vienas iš jų paleido seriją iš automato tikromis kulkomis į tą berniuką, kuris pylė vandenį. Keletui minučių praėjus, vaikinas išėjo iš pastato visas kruvinas ir, galima sakyti, be kairiojo žando.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 79.