...Dar E.Bučelytei tebeesant ekrane, per ligoninės kiemą prie ligonių priėmimo kambario durų, su įjungta sirena, atskubėjo pirmoji greitoji pagalba. Per keletą minučių patalpas užpildė nukentėjusieji. Skubiai rinkosi arčiau gyvenantieji kolegos: A.Gagilas, V.Keda, Ž.Račkauskas, S.Čepkus, kiti gydytojai, studentai medikai.

Sužeistieji tyliai dejavo, nebuvo girdėti įprasto triukšmo. Nukentėjusiuosius įnešdavo ir guldydavo tiesiai ant grindų. Lavonus nešėm ir guldėm sanitarų kambary. Su šautinėmis žaizdomis buvo penki nelaimingieji.

...Apsitvarkę nuvykome prie RTV pastato, kur ant šaligatvio matėme kraujo klanus, išdaužytais langais autobusus. Kareiviai prie pastato neprileido.

Prie televizijos bokšto buvome šeštą valandą ryto. Žmonės, stovintys kiek nuošaliau, tvirtino, kad bokšte yra sužeistų. Mes su gydytoju Ž.Zakarevičiumi pareikalavome praleisti į vidų. Vyr. leitenantas Paniu (taip prisistatė) pasakė, kad mūsų pagalba nereikalinga.

Kareiviai darė “tvarką”, pagaliais išmušinėjo langų likučius, kastuvais sėmė šukės.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 28.