Buvusio Lietuvos laisvės lygos Klaipėdos sk. pirmininko, Laisvės kovų dalyvio A. Trukano informacija apie Vilniuje nuo 1991 m. sausio 12–15 d. budėjusį Vaclovą Stončių

1991 m. sausio 13-ąją Lietuvos laisvės lygos Klaipėdos skyriaus aktyvas į Vilnių išlydėjo ir Vaclovą Stončių. Vilniuje tekdavo lankytis reguliariai, iš kur parsiveždavome LLL spaudos. Tąkart, paaštrėjus situacijai, teko pasirinkti, kam likti Klaipėdoje, o kam važiuoti į sostinę. 1991 m. sausio 12–15 dienomis Vaclovas Stončius dalyvavo daugelyje pasipriešinimo okupantui akcijų, bet Sausio 13-osios naktį sutiko prie Parlamento. Susikabinę rankomis ir apjuosę Parlamentą gyvąja grandine, žmonės ne tik kad demonstravo savo atsidavimą ir drąsą, bet buvo ir pasiaukojančiai pasiryžę. Vaclovas Stončius – vienas iš daugelio Lietuvos patriotų, kurių pavardės nėra minimos dėl šių žmonių vidinio taurumo ir kuklumo. 2008 m. kovo 8 d. Vaclovui Stončiui sukako 55 metai. Šia proga jis buvo pagerbtas FILOP (filatelinės opozicijos) išleistu voku. Simbolinis 10 vnt. tiražas šį voką padarė filateline retenybe jau šiandien.

Artėjant 1991 m. sausio 13-osios įvykių dvidešimtmečiui, reikėtų tarp minimų gynėjų pavardžių paminėti ir kuklųjį Lietuvos patriotą – Vaclovą Stončių.
Gauta 2010 m. gruodžio 6 d.