Buvusio Lietuvos laisvės lygos Klaipėdos sk. pirmininko, Laisvės kovų dalyvio A. Trukano informacija apie Vilniuje nuo 1991 m. sausio 13 d. iki 1991 m. vasario 4 d. budėjusį dailininką Praną Daugintį

1991 m. sausio 13-ąją, mes, LLL Klaipėdos sk. nariai, susitikome saugodami Klaipėdos savivaldybės pastatą (Liepų gatvėje). Bet šiandieną nutariau parašyti apie dailininką Praną Daugintį, kuris Vilniuje budėjo nuo pat 1991 01 13 iki 1991 02 04. Šis kuklus žmogus mažai žinomas, kaip savo tėvynės patriotas, tačiau atlikti jo darbai kalba už jį patį. Dabar jis gyvena Plungės r., Visvainių kaime. Dailininkas P. Daugintis dar vadinamas Platelių DALI. Sausio 13-osios 20-mečiui jis ruošia Adolfo Ramanausko-Vanago portretą.

Šis žmogus paaukojo Nepriklausomybės fondui savo santaupas (už parduotą žmonos auksinį žiedą). Paaukojo įmesdamas tuos pinigus į aukų dėžutę Vilniuje. Išbuvus 22 dienas svetimame mieste, nuo laužo kaitros net susiraitė ir tapo per maži jo batai...

Pranas Daugintis, švytėdamas savo vešlia barzda (tai daro jį įsimintinu), budėjo prie „Žaliojo tilto“ posto. Vėliau buvo leista budėtojams nakvoti mokykloje, kitoje upės pusėje. Iš didvyriško Lietuvos nepriklausomybę palaikančio žygio P. Daugintis grįžo su daug dokumentų, „Sąjūdžio žinių“ ir kita medžiaga, kurią ir šiandieną tebeturi.

 

Gauta 2010 m. gruodžio 5 d.