Laiškas

Rašau aš laišką praeities –
Tada man buvo dešimt metų.
Prašau likimo aš vilties,
Kad nematyčiau barikadų.

Taip jaunos akys, taip tiesa,
Nesuvokia visos tikrovės,
Bet rausvos dėmės širdyje,
Šviesių sapnų juoda varove.

Ir tankų griausmas ir šviesa,
Apakino kažkokį vaiką,
Ir moters riksmas ir tyla
Ir šūvio nuskambėjo aidas.

Tas šaltas sausis, ta diena,
Raudonu parkeriu užrašė,
Kad Lietuva dabar laisva
Ir nematysiu barikadų.

 

Gauta 2005 m. gruodžio 28 d.