Per garsiakalbį pranešė, kad jau yra aukų ir sužeistų. Mes matėme su sirenomis lekiančias greitosios pagalbos mašinas, kurios pro AT vežė žuvusius ir sužeistuosius. Mes laukėme užpuolimo prie AT. Per garsiakalbį V.Landsbergis prašė žmonių išvesti iš aikštės vaikus, siūlė moterims, o paskui ir visiems, apleisti aikštę, nes jie patys nori gintis ir nenori, kad nukentėtų aplink AT rūmus esantys žmonės. Jo prašymo niekas neklausė.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymas / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 61.