VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Varankienė Gražina

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Ginkluotas Televizijos bokšto puolimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Sudervės gatvėje, priešais telecentrą.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d., apie antrą valandą.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Buvome apie 1–2 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Tankai buvos stabtelėję, kol 1-asis pasisuko užtvertu keliu. Prašėme kareivių, kad nevažiuotų.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Kaip tankai važiavo per mašinas ir suko į kalną.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Iš Sudervės gatvės apie 8 tankus (neskaičiavau), 2 uždarus sunkvežimius su desantininkais. Tankai traiškė mašinas, važiavo ant žmonių.
4.3. IŠVADOS: Karinė agresija prieš beginklius žmones ir neteisėta “gelbėjimo komiteto” veikla bendradarbiaujant valdžios nuvertime ir taikių žmonių žudyme.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 06

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius.

1991 m. vasario 6 d.