Esame liudininkai įvykių, vykusių nuo 1991 m. sausio 12 d. 15 val. iki 1991 m. sausio 13 d. 3 val. prie Vilniaus televizijos bokšto. Moksleiviai Liudas ir Saulė užpuolimo metu buvo prie pat bokšto, aš – prie tankų, žmona – prie prieigų į bokštą. Mes matėme ir liudijame, kad ginkluotų žmonių būrys puolė, daužė ir šaudė į beginklių bei taikiai nusiteikusių žmonių minią.