VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Petrauskas Vytautas, Vytauto

profesija: inžinierius-statybininkas
pareigos: Dailės akademija, techninės eksploatacijos skyriaus viršininkas

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?:
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?:
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?:
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 04 30

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Išvakarėse, t.y. sausio 7 d., iš nelegalių šaltinių sužinojau, kad “Jedinstvo” palaikantys žmonės, kai kurių gamyklų dirbantieji eis rytoj (sausio 8 d.) prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų reikalauti, kad parlamentas atšauktų Vyriausybės sprendimą dėl kainų pakėlimo.

Ryte, sausio 8 d., nuėjęs į darbą (tada dar dirbau specializuotoje darbų valdyboje Nr. 12) išgirdau per radijo tašką, kad žmonės renkasi prie AT rūmų. “Sąjūdžio” kvietimu (buvo paskelbta per radiją) išėjau ir aš, tai buvo apie 10 val. ryte. Žmonių buvo pilnos rūmų prieigos, pilnas kiemelis, buvo girdėti šūksniai, grasinimai nuversti teisėtai išrinktą AT pirmininką ir kt. Buvo išgėrusių, į rankoves įsikišę turėjo kažką panašaus į metalinius strypus. Kai pradėjo kalbėti AT pirmininkas, į jį beveik niekas nereagavo, tik pasigirdo švilpimas, grūmojimas, pradėjo kažką mėtyti į langus. Civilizuoto žmogaus akimis žiūrint atrodė, kad patekau į kelias dienas nemaitintų paršų tvartą.

Šis chaosas tęsėsi maždaug iki 11.30 val., tol, kol nebuvo atšauktas K. Prunskienės vadovaujamos Vyriausybės sprendimas dėl kainų pakėlimo. Aš, dar kiti draugai, vienas iš jų Vidas, brovėmės į priekį, prie rūmų langų, kad įtūžę jedinstveninkai neišdaužytų. Susirinkę žmonės pradėjo dainuoti, o agresyviai nusiteikusių žmonių vis mažėjo.

Sausio 11 d. vakare atėjau į Nepriklausomybės aikštę, budėjau visą naktį. Susitikau pažįstamų. Žmonių buvo iš visos Lietuvos, nes apie tai jau anksčiau buvo pranešta, kad reikės budėti prie svarbių pastatų pagal sąrašus, suskirstyta pagal rajonus. Dainavome, šokome, kalbėjome su deputatais, jie taip pat buvo kartu su mumis. Konkrečiai kalbėjausi su B.Gajausku, Z.Šličyte ir kt.