VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Liupkevičienė Marija, Mykolo

profesija: gydytoja-stomatologė
pareigos: skyriaus vedėja.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Atvažiavo tankai, atvažiuodami šaudė. Po to iššoko desantininkai, iš karto pamėtė sprogstamųjų paketų, ėmė šaudyti, mušti žmones ir brautis į Televizijos ir radijo komiteto pastatą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, Konarskio gatvėje, prie Radijo ir televizijos komiteto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-osios naktį, apie 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Namo grįžau apie 4 val., laiko nefiksavau.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU: Dalyvė.

3.1. KĄ DARĖTE?: Budėjau (kaip ir sausio 10–11 dienomis) prie šio pastato. Iš pradžių stovėjome susikibę rankomis, po to blaškėmės pavieniui, nes desantininkai nuo Radijo komiteto pastato bėgo link Televizijos, taip pat ir tankai važiavo per skverą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su vyru.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Tankus, kariškas mašinas, desantininkus, sužeistą žmogų, kuris atsisakė medicininės pagalbos, jo veidas buvo kruvinas, bet jis turbūt tuo momentu nejautė.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Žmonių ryžtas būti laisvais didesnis už karinę jėgą.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 07

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 7 d.