VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Klinga Antanas, Jono

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Dalyvavau budėjime-mitinge prie Parlamento rūmų.
2.2. KUR ĮVYKO?: Girdėjosi šaudymas iš automatų ir patrankų prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Sausio 13-ąją, po pusiaunakčio, apie 1.30–3.50 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 3 valandas.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvau prie Parlamento rūmų. Kada prasidėjo šaudymas prie TV bokšto, čia vyko pamaldos. Prie Parlamento rūmų išbuvau nuo sausio 12 d. 15 val. iki sausio 13 d. 15 val.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Mačiau didelį patriotizmą, daugiatūkstantinę minią žmonių, trokštančių Laisvės ir Nepriklausomybės.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 24

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 24 d.