VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Jucius Arūnas, Stanislovo

profesija: tiekėjas
pareigos: Vilniaus Rašytojų memorialinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų tankai užgrobė Vilniaus Televizijos bokštą, armija brutaliai žudė beginklius žmones.
2.2. KUR ĮVYKO?: Karoliniškėse, Vilniaus mieste.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. 1.30 val. iki 2.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie pusantros valandos.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau prie Televizijos bokšto kartu su kitais susikabinęs rankomis, šaukiau, padėjau žmonėms, keikiausi.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su žmona, žmonos draugais Ugniumi ir Jurga.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?: Asmeniškai mačiau kai už kokių 2 metrų nuo manęs tankas sutrynė žmogų, mačiau sužeistus.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Apie 9 kovines mašinas (tankai, BTR, BMP), kareivius, ginkluotus automatais ir pilna ekipuote.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Automatai AK-74S, šarvuočiai, tankai.
4.3. IŠVADOS: Jokia armija ir jokia kareivių vadovybė neturi jokios teisės būti gyvuliais ir budeliais beginklių žmonių atžvilgiu. Teigiu, kad įvykdytas užpuolimas – tai ne kas kita, kaip agresija prieš nepriklausomą valstybę.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 12 d.