VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Ignatavičienė Daiva Raimonda, Algirdo

profesija: ekonomistė
pareigos: agentas komercijai

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Desantininkai užgrobė Televizijos bokštą Vilniuje.
2.2. KUR ĮVYKO?: Karoliniškėse, Vilniuje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 metų sausio 13 d. apie 2 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie porą valandų.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau prie Televizijos bokšto sienos, iš dešinės buvo stiklinės durys į bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Kaip desantininkai įsibrovė į bokšto patalpas, mušė su buožėmis ten esančius gynėjus, sprogdino bokšto patalpose sprogstamuosius paketus, kurie sprogdavo gelsvai žalia ugnimi ir pakildavo balti tiršti troškinantys dūmai. Po to desantininkai, įsibrovę į bokšto prieigas, paleido žmonėms į nugaras ledinį vandenį iš gaisrininkų žarnų.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 01

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 1 d.