Aš, Vilniaus Technikos universiteto Statybos fakulteto studentas, Dalius Gužauskas pranešu, kad 1991 m. sausio 12 d. apie 23 val. buvau prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje. Mačiau, kaip iš dalinio, dislokuoto prie minėtos bažnyčios, išvažiavo karinių mašinų grupė. Priekyje važiavo automobilis GAZ-66, skirtas ryšiams užtikrinti. Paskui jį važiavo gal penkios BTR tipo mašinos. Po to vėl ryšių automobilis (GAZ-66), o už jo vėl penkios BTR tipo mašinos. Kolonos gale važiavo dar vienas ryšių automobilis ir automobilis ZIL-131 su dengtu metaliniu kėbulu. Remdamasis savo kareiviška patirtimi galiu pasakyti, kad tokio tipo automobiliuose būna sumontuota įvairi aparatūra, skirta technikos aptarnavimui ir remontui. Karinė kolona pervažiavo “Žirmūnų” tiltą ir nuvažiavo Žalgirio gatve.