VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Grivickienė Regina, Bernardo

profesija: filologė
pareigos: dėstytoja

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: 1991 m. sausio 12 d. apie 1.30 val. nakties (neturėjau laikrodžio). Desantininkai užpuolė ir nuniokojo buvusį Krašto apsaugos departamento pastatą ir sumušė du vaikinus.
2.2. KUR ĮVYKO?: Kosciuškos gatvėje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 12 d. apie 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Maždaug 10–15 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stebėjau.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Du sunkvežimiai. Vieno numeris 21–11 CŲ
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 05

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Į pastatą įėjome išvykus desantininkams. Vaikinai sumušti. Išdaužyti langai, išlaužtos durys, sulaužyti stalai, kėdės. Į šipulius sudaužyti telefono aparatai. Šiurpą keliantis vaizdas.
Kai išvažiuodami kareiviai bandė uždaryti sunkvežimio bortą, pamačiau vienos mašinos numerį – 21–11 CŲ. Karininkas užrėkė ant kareivių ir jie nuvažiavo neuždarytais bortais, kad nesimatytų didžiųjų numerių.
Įdomi detalė: mašinos, išvažiuodamos iš įvykio vietos, apvažiavo žiedą ir nuvažiavo per Žirmūnų tiltą. Grįždami namo, jau apžiūrėję nusiaubtą pastatą (maždaug po 10–15 min.), Sukackienės gatve, pastebėjau nuo Saulės kapinių pusės be šviesų važiuojantį sunkvežimį. Jis įsuko į Sukackienės gatvėje esančias kareivines – numeris buvo tas pats 21–11 CŲ. Po minutės ėmė važiuoti kitas sunkvežimis (irgi be šviesų), kuris stovėjo ir laukė prie kapinių, kol įvažiuos pirmasis. Vadinasi, jie apvažiavo Žirmūnus ir per Antakalnį grįžo mažomis gatvelėmis (beje, iš tos Sukackienės gatvės pusės, kur jie važiavo, važiuoti draudžiama, stovi “plyta”), kad pasislėptų, t.y. būtų nežinoma, kur vykdė operaciją.

1991 m. vasario 5 d.