VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Didikaitė Ingrida, Juozo

profesija: moksleivė
pareigos: 47 vid. mokykla

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Desantininkai šaudė į beginklius žmones iš automatų, traiškė tankais.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Vilniaus televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio mėn. iš 12 į 13 d. naktį, apie 2.00 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Užgrobimas tęsėsi maždaug 30 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Kai išgirdom patrankos šūvius, su mama ir jaunesne sese bėgom prie bokšto.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Mačiau krentančius žmones ant žemės nuo šūvių ir tankų. Kaip paklaikus bandžiau lipti per tvorą, atkeršyti sovietiniams fašistams.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkai su automatais. Stovėjau prieš tanką Nr. 121.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI: Kraugeriai, okupantai, žmogžudžiai. Lietuva vis vien bus laisva!

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 07

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 7 d.