VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.:

profesija: miškininkas
pareigos: pensininkas

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Televizijos ir radijo komiteto pastato užgrobimas, 1991 m. sausio 13 d. 02 val.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, Konarskio gatvėje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Nuo 02 val. iki 03 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Saugojau įėjimą į Televizijos administracinį pastatą. Minia žmonių šaukė “Lietuva!”, kai pradėjo kareiviai veržtis per langus į pastatą, šaukė “fašistai!”, kol tankai su kareiviais mus išstūmė į Konarskio gatvę.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su žmona.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Grubiausias jėgos panaudojimas prieš beginklius žmones, bet dar labiau sukrėtė įžūlus melas, kad neva ginkluoti ekstremistai šaudė į kareivius.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 10

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 10 d.