VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Baltkienė Stasė, Stasio

profesija: mokytoja
pareigos: pensininkė

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komiteto užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?:Prie radijo ir televizijos komiteto
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-ąją, apie 1.30 val., tikslų laiką sunku pasakyti, nes tokiu momentu į laikrodį nežiūrėjau.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Aš pati įvykio vietoje buvau iki 4.30 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Su kitais žmonėmis stovėjau susikibusi rankomis kol buvo įmanoma, o kai pradėjo žmones mušti automatais ir šaudyti į juos, pradėjom trauktis į saugesnes vietas.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Pradžioje su kaimynais, o paskui, prasidėjus puolimui, pasimetėm.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Tankus, kareivius ginkluotus automatais, jutau dujų kvapą.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Šaudė iš tankų ir automatų. Aukštai ir virš žemės buvo daug baltų dūmų ir jutau neaiškų dujų kvapą.
4.3. IŠVADOS: Taip pasielgti galėjo tik prityrę žudikai.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 11

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 11 d.