1991 metų sausio 13 naktį Tarybinės armijos šarvuota technika, dalyvavusi Televizijos bokšto užėmime, mirtinai sutraiškė Lietuvos nepriklausomybės gynėją Loretą Asanavičiūtę ir sunkiai sužeidė kitus gynėjus