Romualda Truncienė sprogstamojo paketo sudraskytais ir apdegintais drabužiais prie Radijo ir televizijos komiteto. Vilnius, 1991 metų sausio 13 d.