ŽINAU

Ar tu žinai, kai žudo tavo brolį,
kaip ištylėt dantis sukandus?
Kai melas tviska blizgančiais karoliais
apie tavos tautos negandas, –
ar tu žinai, ką turi jaust širdis?

Žinai, gerai žinai, nes tu – lietuvis,
kankintas ilgą ilgą metą.
Ir dar žinai, kad nuaidės lyg šūvis
sustojusios į vieną gretą
tautos tyla, kai plaks bendra širdis.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 54
Lapų Nr. 12