(Laidotuvių dieną. Sporto rūmuose 10 val. prieš artimųjų atsisveikinimą su žuvusiaisiais)

Ko, mirtie, paskubėjai?..
Pasakyt nesuspėjom,
Kad gyvenom prasmingai,
Kad išeinam garbingai.

Jus nukovė staiga
Svetimųjų ranka
Neprikels niekada
Artimųjų rauda.

Ir paskutinįsyk
Jums lenkiasi tauta…
Tik vienąsyk dar paklausyk:

Lietuva – Tėvyne mūsų!
Tu – didvyrių žemė!
Sudiev, Sese,
Sudiev, Broliai…

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 26
Lapų Nr. 13–14