Vilnius. Sausio tryliktoji

Aš ne poetas ir ne dainius –
Esu aš mažas Žemės vaikas.
Naktis juoda ir kruvina
Kaip siena prislėgė mane.

Jūs esat motinų gimdyti, kraugeriai!
Nejau pamiršote lopšinių dainą,
Kad šaudėte senius, vaikus,
Kad tankais traiškėte mergaitę?

Kas jums išrovė sąžinę ir gėdą,
Kas širdį pakeitė į akmenį?
Apsižiūrėk – užantyje rasi „KPSS“,
Išsiblaivyk – raudonos žvaigždės degs...

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 54
Lapų Nr. 11