Vyko “Jedinstvos” mitingas skvere prie Martyno Mažvydo bibliotekos, esančios šalia Parlamento. Skvere augo 16 liepaičių. Jedinstveninkai į vieną liepaitę įkėlė šūkį “Trebujem otstavki parlamenta”. Po pusės valandos į minėtą liepaitę vikriai įlipo jaunuolis ir numetė žemėn tą šūkį. Tuo momentu kitas jaunuolis, įlipęs į liepaitę, bandė pirmąjį numesti žemyn, tačiau buvo pats nustumtas pirmojo. Pirmas jaunuolis pradėjo šaukti į pagalbą žmones. Žmonės sujudo. Aš stovėjau ant Martyno Mažvydo bibliotekos laiptų ir viską mačiau bei supratau kas vyksta. Labai garsiai sušukau “Provokacija” ir antrą kartą – “Provokatorius”. Žmonės sužiuro į mane ir man choru pritarė “Pro-vo-ka-ci-ja”. Kaip muilo burbulas sprogo “Jedinstvos” provokacija. Kuomet “Jedinstvo” išėjo, skvere liko sulaužyti šviestuvai, keli akmenys po 500 g ir verkianti liepaitė.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr.20
Lapų Nr.6–7