BALTOMIS DROBULĖMIS APRIŠO

Lyg nebūta šaudymo ir kraujo.
Gal sapnuoju aš barikadas?..
Baltomis drobulėmis aprišo
Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas.

Mes gyvi, pasauli! Mes dar esam!
Laisvė dar alsuoja! Ar girdi?
Po gilaus ir kruvino infarkto
Gyja randai Lietuvos širdy.

Ranką rankon. Susilieja pulsai.
Susitinka žvilgsniai. Aš ir tu!
Kas nuo kulkų, kas po tankais krito –
Mes ir jie – su Lietuva kartu.

Gedulas ir ašaros, ir žvakės!
Tų liepsnelių, niekas neužpūs!
Mūsų meilė prie jų kryžių klūpo,
Amžinybė saugo jų kapus.

Lyg nebūta šaudymų ir kraujo.
Gal sapnuoju aš barikadas?..
Baltomis drobulėmis aprišo
Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas.

1991 m. sausio 20 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 54
Lapų Nr. 2