Laisvės sargyboje. Buvau su Tauta Jos nelaimės valandą

1. Spaudos rūmų šturmas

mes ateinam ir stovim
prieš juodą garsą automatų
kai virš jų tirta
tūkstangalė gyvatė

balta diena ir namais
mes esam tvirti
nes virš mūsų vėl plazda
pilkoji tiesa – Nemirtis

2. Naktis prie TVR

kolei gyvi
tol mes ne kibirkštys
rate pasėtų žarijų

žemės drebančios dalgiai siūbuoja
virpulys įsikimba gaiso
jei ant savo slenksčio sėdėsi
ir priešo lavonai praeis

žemės dalgiai šienauja gaisą
kruviniausią sunkiausią duoną
prie savo slenksčio budėk
tau parodys priešo lavoną

kolei gyvi
mes liepsna
iš pasėtų žarijų

3. Mišios Nepriklausomybės aikštėje

taip skauda Viešpatie
žemę dienas
lietų ir sniegą
tai mes – tai mes.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 16
Lapų Nr. 61–62