Perskaičiusi š.m. sausio 19 d. “Lietuvos aidą” radau straipsnį “Atsiliepkite”. Todėl siunčiu Jums mūsų rajono laikraštį, kuriame yra šakiečio mediko V.Urbono straipsnis “Sausio 13-osios dienoraštis” – tai gyvas tos žiaurios nakties prie bokšto liudininkas.

Aš tą naktį ir buvau Vilniuje, prie AT rūmų – prie mūsų gerbiamo Parlamento, prie mūsų visos Lietuvos širdies. Viską girdėjau, labai pergyvenau. Niekada nepamiršiu to jausmo, to žmonių pasiryžimo, tvirtumo, kurį mačiau kiekvieno veide – tai uola.

Pagyvenusi vilnietė 1 val. nakties vaišino iš termoso karšta arbata, užsukdama į kiekvieną autobusą. Ačiū jai, ačiū visiems, ačiū visai Lietuvai, kad mes buvome, esame ir būsime tokie, kokius mus matė Sausio 13-osios naktyje.

Ačiū jums “benamiai” spaudos darbuotojai. Mes skaitėme lietuvišką žodį ir tiesą.

1991 m. sausio 22 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 14
Lapų Nr. 43–46

Skenuotas dokumentas