Vidurnaktis. Naktis tyli.
Užgeso paskutiniai žiburiai Nery.
O tu, brangioji Lietuva, budi
Kaip mūs senoliai Trakų pily.

Sužvango geležinė armada,
Ir pajudėjo prie tavęs,
Manoji iškankinta Lietuva, –
Ištroškus kraujo alkanų šunų ruja.

Po tankų vikšrais pamynę mūs gyvybę.
Ir kulkom šaudę į tave, Tėvyne,
Galvojo, kad kaustytu batu jie mus sutryps,
Kad tu nepasikeisi, kad numirsi.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 54
Lapų Nr. 11