Vengrijos Respublikos užsienio reikalų ministerija
ponui MONORI ISTVAN
Trečiojo skyriaus Viršininkui
BUDAPEŠTAS
Bem rahpart 47

TELEGRAMA

Vengrijoje gyvenančių lietuvių vardu, kurių draugijos pirmininkas esu, prašau Jus perduoti mano pavojaus šauksmą Vengrijos vyriausybei, kad padarytų viską, kas įmanoma diplomatinėmis priemonėmis, jog nepasikartotų Jūsų 1956-ųjų metų įvykiai ir mūsų Lietuvoje. Dabartiniu metu svečiuojuosi gimtinėje ir esu sovietinės raudonosios armijos brutalios okupacijos veiksmų liudininku. Pavojuje yra Lietuvos nepriklausomybė, nuo ko priklauso politinis stabilumas Rytuose, juk Lietuva yra ant Europos slenksčio. Tikiuosi, kad mūsų pagalbos prašymas ras atgarsį laisvę mylinčių vengrų širdyse.

Su gilia pagarba
Dr. Vytautas Grinius
Vengrijos Lietuvių draugijos Pirmininkas

P.S. Ši telegrama buvo perduota 1991 01 12 d. iš Raseinių, o telefonu pakartotinai perduota į Budapeštą sausio 13 d.

Vengrijos Raudonojo Kryžiaus
Prezidentui
Budapeštas
Arany Janos g. 31-1051

Gerbiamas pone Prezidente,

Iš Lietuvos radijo sužinojau apie tai, kad Vengrijos Raudonasis Kryžius ruošiasi siųsti į Lietuvą humanitarinę pagalbą. Žinodamas esamą padėtį ir po konsultacijų su Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, leiskite, kad praneščiau pačių svarbiausių higienos ir medicinos priemonių sąrašą. Pirmai pagalbai reikalingas medžiagas užtektiname kiekyje atsiuntė kaimyninės valstybės. Vienok, labai trūksta šių dalykų:

gipso;
rentgeno filmų;
šinų kaulų lūžiams;
chirurginių pirštinių;
skalpelių ir kitų chirurginių įrankių;
chirurginių siūlų (išorinėms ir vidinėms siūlėms);
mikrochirurginių siūlų (kraujagyslių ir nervų susiuvimui);
pulsoksimetras;
tracheostominiai vamzdeliai;
intubaciniai vamzdeliai;
subklaviniai vamzdeliai;
intraveninės kanulės;
lašelinės infuziniai kateteriai;
vienkartiniai švirkštai.

Prašome, būkite malonūs, kiek leidžia Jūsų galimybės, atkreipti dėmesį į pateiktą sąrašą. Taip pat mums žinoma, kad Jūsų padėtis taip pat yra nelengva, todėl malonėkite mūsų prašymą perduoti Vakarų kaimyninėms valstybėms, kurios, gal būt, galėtų suteikti Lietuvai pagalbą. Šitą prašymą perduodu aš, Vengrijos Lietuvių draugijos pirmininkas. Dabartiniu metu esu gimtinėje. Tikriausiai Jūs prisimenate mane – praėjusiais metais lydėjau į Lietuvą humanitarinę pagalbą, suorganizuotą FIDESZ partiją.

Už Jūsų humanitarinę pagalbą iš anksto nuoširdžiai dėkoju savo ir visos Lietuvių Tautos vardu.

Su gilia pagarba
Dr. Vytautas Grinius
Vengrijos Lietuvių draugijos Pirmininkas

1991 m. sausio 22 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 7
Lapų Nr. 36–39