Garbė per amžius Jums, Didvyriai!

Atėjo Jėzus – Kūdikėlis
Į žemę Meile, Viltimi
Ir Jūs, brangieji mūsų, vėlei
Linksmai giedojot su mumis.

Atskrieję rogėmis Naujieji
Suskambo tostais ir daina
Ir linksminotės Jūs, brangieji,
Vėl su mumis širdis viena.

O šiąnakt priešas tartum šmėkla
Klajoja jau ne paslapčia.
Jis sėja savo klaikią sėklą,
Pakvipusią mirtim, kančia.

Net oras, rodos, virpa, verkia,
Vis plėšomas trenksmų baisių,
O žemę kraujas Jūsų merkia
Ir ašaros žmonių visų.

Sustojo Jūsų jaunos širdys,
Nutilo laisvės jų daina,
Bet mūsų tėviškė ją girdi,
Nes ji pasaulyje viena.

Ir skris ji į žydruosius tolius
Kaip meilė, kaip Viltis visų,
Nors Jus, Brangieji Sesės, Broliai,
Priglaus greit kapinės Rasų.

Garbė per amžius Jums, Didvyriai –
Viltie mūs, Meilė ir Tiesa, –
Prieš Jus šiandien mūs galvos svyra,
Suklupus Lietuva visa.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 3
Lapų Nr. 57–58