Niekas negali nugalėti TAUTOS, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę.

1989-ųjų metų rugpjūčio 23-iosios Baltijos kelias parodė: MES ESAME!
1990-ųjų metų Kovo 11-oji paskelbė: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA!
1991-ųjų metų Sausio 13-oji patvirtino: MES BŪSIME!

Lietuvos Nepriklausomybės priešai taikė tiesiai į širdį. Buvo šaudoma į laisvą žodį, į lietuvišką kalbą. Vėl, kaip ir knygnešių laikais, sunkūs svetimšalių batai pirmiausia trypė laikraštį, žurnalą, knygą, nes iš jų sklido „… IR ŠVIESA, IR TIESA“.
Visa Lietuva stojo ginti Laisvės ir Nepriklausomybės. Gyvas didvyrių kraujas kaip karščiausia ugnis apliejo Lietuvą.

Mūsų rankose parako dūmais dvelkiantys ir krauju apšlakstyti istorijos puslapiai. Tai įvykių liudininkų įspūdžiai, užrašai, nuotraukos, politikų ir kultūros veikėjų pareiškimai, protesto telegramos, pasaulio pasipiktinimas, demokratinių jėgų parama, milijonų solidarumas.

Vien tik į šios dokumentinės knygos rengėjus kreipėsi ir medžiagą pateikė per 500 Lietuvos piliečių, tiesioginių įvykių liudininkų. Tai tik nedidelė dalelė tų žmonių, kurie, suplaukę iš visos Lietuvos, dieną naktį budėjo ir savo krūtinėmis užstojo Lietuvos valstybę.

Visi jie – ir žuvusieji, ir sužeistieji, ir gyvieji – Lietuvos Tėvynės tauriausieji sūnūs ir dukros, laisvos savo valstybės piliečiai.

Knygoje pateikiami dokumentai – tai rūstus kaltinimas tiems, kurie kėsinosi į Nepriklausomą Lietuvą ir, pasitelkę svetimos valstybės karinę jėgą, surengė kruviną sąmokslą.

Nuosprendį nusikaltėliams pateiks istorija ir laikas.

Iš žemės, sugėrusios didvyrių kraują, kyla Viltis ir Laisvė.

Leidėjai

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 54
Lapų Nr. 7