Apsisprendę tarnauti Tėvynei : [pokalbiai su Lietuvos nacionalinio radijo pranešėja Bernadeta Lukošiūte, pirmuoju nepriklausomos Lietuvos Vilniaus miesto policijos komisaru Vytautu Leipumi, 1990-1991 m. Vilniaus miesto savivaldybės Prekybos organizavimo skyriaus viršininke Regina Lukoševičiene, 1991-1992 m. Vilniaus miesto telefono tinklų direktoriumi Stasiu Gražiu / užrašė] Juozas Girdvainis. - Portr., iliustr. // Karys. - 2012, Nr. 1, p. 10-17.
Pateikiami istoriko ir žurnalisto J. Girdvainio užrašyti pasakojimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius.

Bagdonas, Vytautas. Krašto apsaugos savanorio prisiminimai įkvepia jaunąją kartą / Vytautas Bagdonas. - Portr. // XXI amžius. - 2012, vas. 17, priedas "Už laisvę", p. 1, 4.
Apie Anykščiuose gyvenantį Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos puskarininkį A. Gudonį, dalyvavusį 1991 m. sausio įvykiuose, 1992 m. Rusijos okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos kontrolės procese ir tuo tikslu Kaune suorganizuotoje operacijoje "Sankryža".

Bendrakursiai - Sausio 13-osios įvykių herojai : [pokalbis / kalbėjosi] Romas Bacevičius. - Iliustr., portr. - Aut.: Eglė Bučelytė, Meškonis, Tautvydas, Virgilijus Usinavičius, Modestas Patašius, Jolanta Šarpnickienė, Darius Lukoševičius // XXI amžius. - 2012, saus. 13, priedas "Už laisvę", p. 2-4.
Minint tragiškus Sausio 13-osios įvykius, pateikiami tomis dienomis jų centre buvusių žurnalistų, buvusių Vilniaus universiteto bendrakursių, rizikavusių savo gyvybe, bet atlikusių pareigą Tėvynei, prisiminimai.

Butkevičius, Audrius. Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, buvęs krašto apsaugos ministras A. Butkevičius: Sausio 13-oji buvo pergalės metas : [pokalbis su Audriumi Butkevičiumi / kalbėjosi] Gediminas Jakavonis ; parengė Ugnius Antanavičius. - Iliustr., portr. - (Pasaulis) // Respublika. - 2012, saus. 11, p. 7.
Apie Sausio 13-osios įvykius ir jų istorinę reikšmę, Krašto apsaugos departamento darbuotojų, Vilniaus tarybos narių ir įvairių visuomeninių organizacijų indėlį, kai kurių SSRS gyventojų paramą bei Sausio 13-osios įvykių poveikį SSRS (str. minimas tuometinis Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis).

Dar kartą apie Sausio 13-ąją : [diskusija] / diskusiją veda Gediminas Jakavonis ; parengė Janina Grigaitytė. - Iliustr., portr. - Aut.: Audrius Butkevičius, Kazimieras Motieka, Zigmas Vaišvila, Tomas Šernas // Respublika. - 2012, saus. 13, priedas "Žalgiris", p. 2, 3.
Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusijoje dalyvavę signatarai A. Butkevičius, K. Motieka ir Z. Vaišvila bei vyskupas T. Šernas kalbėjo apie Sausio 13-osios įvykius, jų tyrimą, tuomečių politikų pasirengimą gynybai, Lietuvos žmonių patriotizmą, Medininkų žudynes bei kt. klausimus, susijusius su šiais įvykiais (str. minimas tuometis vidaus reikalų ministras M. Misiukonis).

Daugirdas, Albertas. Knyga, atskleidžianti mūsų genuose slypinčią meilės laisvei galią / Albertas Daugirdas. - Iliustr. // Kariūnas. - 2011, Nr. 3, p. 34-35.
Apie Juozo Girdvainio knygą-albumą „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, kurią išleido leidykla „Knygų kelias“.

Lašienė, Neringa. Sausio 13-oji. (Ne?)blėstanti atmintis / Neringa Lašienė. - Iliustr. // Atgimimas. - 2012, saus. 13-19, p. 4, 5.
Straipsnis skelbiamas minint prieš 21-erius metus sausio 13-ąją vykusius istorinius įvykius. Supažindinama su naujosios kartos - dabartinių 18-mečių - mintimis apie tuometinius įvykius, pateikiami tų įvykių liudininkų prisiminimai.

Lenkas, Gintautas. Prisiminimai apie 1991 metų sausio įvykius / Gintautas Lenkas // Šakių kalendorius. - 2012, p. 44-46.

Machova, Evelina. Medicinos punktas knygų apsuptyje / Evelina Machova. - Iliustr. - (Laisvės gynėjų dienai). // Lietuvos sveikata. - 2012, saus. 12-18, p. 9.
Straipsnis skirtas Sausio 13-osios įvykiams. Pateikiami Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojos V. Beganskaitės prisiminimai apie sausio 13 d. rytą bibliotekos patalpose įkurtą medicinos punktą, tos dienos nuotaikas; farmacinės kompanijos "Berlin Chemie" direktoriaus, tuometinio sveikatos apsaugos viceministro pavaduotojo A. Blažio komentaras.

Mockūnas, Juozas. Dar atsistosime ant kojų : [pokalbis su Pakruojo r. Pašvitinio miestelio gyventoju Juozu Mockūnu / kalbėjosi] Sidas Aksomaitis // Respublika. - 2012, saus. 13, priedas "Žalgiris", p. 1.
Apie Sausio 13-osios įvykius, Lietuvos žmonių patriotizmą.

Motieka, Kazimieras. Jie visi verti atminimo medalio / Kazimieras Motieka. - Portr., iliustr. // Europos laiku. - 2012, Nr. 18 (sausis-vasaris), p. 18-19.
Kovo 11-osios akto signataras, žinomas teisininkas, buvęs AT pirmininko pavaduotojas ir AT rūmų komendantas K. Motieka Sausio 13-osios metinių išvakarėse pasakoja apie AT rūmų gynimą 1991 m. sausį, apie tų dienų jausmus, apie lietuvius deputatus Maskvoje. Minimi tuometinis AT pirmininkas V. Landsbergis, tuometinis ryšių ministras K. Birulis, buvęs TSKP generalinis sekretorius M. Gorbačiovas, tuometiniai politikai M. Laurinkus, A. Butkevičius ir kt.

Naktis, kai buvo ginamas tikras gyvenimas : [pokalbis / kalbėjosi] Alvydas Medalinskas. - Iliustr., portr. - Aut.: Loreta Tručiliauskaitė-Šlekienė, Eglė Bučelytė, Vidas Čepulis, Vincas Vyrukaitis // Lietuvos žinios. - 2012, saus. 12, p. 10-11.
Prie "Lietuvos žinių" apskritojo stalo 1991 m. sausio įvykių dalyviai: prie televizijos bokšto sausio 13-osios naktį budėjusi ir po tanku patekusi L. Tručiliauskaitė-Šlekienė, paskutinę televizijos naujienų laidą, kol užpuolė sovietai, vedusi E. Bučelytė, studentų būrį ginti parlamento atvedęs V. Čepulis ir vienas parlamento gynybos organizatorių, tuometis Vilniaus savivaldybės tarybos narys V. Vyrukaitis kalba apie tai, kodėl žmonės išdrįso beginkliai stoti prieš automatais ir tankais ginkluotus sovietų kareivius, kodėl žmoniškos silpnybės nesukliudė jiems atlikti tai, kas tapo tikru žygdarbiu. (Minimi europarlamentaras, tuometis Aukščiausiosios Tarybos (AT) pirmininkas V. Landsbergis, tuomečiai AT gynimo štabo vadovas J. Gečas, Krašto apsaugos departamento (KAD) vadovas A. Butkevičius, KAD atstovas Č. Jezerskas, Socialistinio liaudies fronto pirmininkas A. Paleckis).

Nefas, Mindaugas. Sausio 13-osios kontekstai mūsų visuomenėje / Mindaugas Nefas. - Portr., iliustr. // Trimitas. - 2012, Nr. 1, p. 8-9.

Pilvelis, Algirdas. Lietuvos dvasia nutildė tankus / Algirdas Pilvelis. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, saus. 11, p. 1.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Lietuvoje.

Prikėnas, Tomas. Nauji posūkiai Sausio 13-osios byloje : Lietuvai perduoti slapti M. Gorbačiovo dokumentai / Tomas Prikėnas. - Portr. // Europos spalvos. - 2012, Nr. 1 (sausis), p. 6.

Ramanauskaitė-Skokauskienė, Auksė. Kančios keliu į Laisvę / Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. - Iliustr. - (Šventės ir mūsų atmintis) // Gintaro gimtinė. - 2012, saus. (Nr. 1), p. 2.
Seimo narė, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkė apie Sausio 13-osios prasmingumą, Lietuvos iškovotą nepriklausomybę.

Sausio 13-oji : minėdami tragiškus 1991 m. Sausio 13-osios įvykius, sugrįžkime į praeitį, kai lemtingąją naktį beginkliai Lietuvos žmonės pastojo kelią agresorių tankams, kai tauta visa siela troško nepriklausomybės ir savo krauju ją apgynė. - Iliustr. // Socialdemokratas. - 2012, sausis (Nr. 1), p. 2.
Pateikiama svarbiausių 1991 m. saus. 12-13 d. įvykių chronologija.

Sausio 13-osios liudininkai: laikas atskleisti tiesą : visuomenei mažiau žinomas 1991 metų sausio įvykių detales prisimena žmonės, tomis dienomis buvę pačiame įvykių centre / [parengė] Birutė Žemaitytė. - Iliustr. - Aut.: Audrius Butkevičius, Jonas Gečas, Zigmas Vaišvila // Balsas.lt savaitė. - 2012, saus. 16-22 (Nr. 2), p. 6.

Stacevičius, Stasys. Po kruvino žydėjimo / Stasys Stacevičius. - Portr., iliustr. - (Nuomonės) // Respublika. - 2012, saus. 18, p. 4.
Poeto pamąstymai apie Sausio 13-osios įvykius, žuvusiuosius bei lietuvių tautos patriotizmą, Latvijos ir Estijos epus "Lačplėsis" bei "Kalevala", Lietuvos padavimus, pasakas bei legendas, dabartinį jaunimą.

Stroilovas, Pavelas. "Liberalas" palaiminęs Sausio 13-osios tragediją : pradėti Sausio 13-osios žudynes Lietuvoje tiesiogiai įsakė Michailas Gorbačiovas : [pokalbis su rusų istoriku, rašytoju ir disidentu Pavelu Stroilovu / užrašė] Andrejus Surgutanovas. - Iliustr. - Rec. kn.: Slapti Gorbačiovo archyvai / iš rusų kalbos vertė Darius Kauzanas. Vilnius : Alma littera, 2012 // Balsas.lt savaitė. - 2012, lapkr. 26 - gruod. 2 (Nr. 43), p. 14.
"Slapti Gorbačiovo archyvai" - taip pavadintas Lietuvoje išleistas slaptų Sovietų Sąjungos dokumentų rinkinys, kurį sudarė rusų istorikas, rašytojas ir disidentas P. Stroilovas.

Šalna, Linas. Pergalės be atminties / Linas Šalna // XXI amžius. - 2012, saus. 20, p. 4.
Prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius ir aktyviai juose dalyvavusius žmones.

T. Šernas: bijau, kad dėl politinių priežasčių Sausio 13-osios istorija nebus parašyta. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, saus. 11, priedas "Naujausios žinios", p. 1.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Lietuvoje.

Teisingumas po Sausio 13-osios (2) : [pokalbis] / parengė Alvydas Medalinskas. - Iliustr., portr. - Aut.: Loreta Tručiliauskaitė-Šlekienė, Eglė Bučelytė, Vidas Čepulis, Vincas Vyrukaitis // Lietuvos žinios. - 2012, saus. 13, p. 10-11.
Prie "Lietuvos žinių" apskritojo stalo 1991 m. sausio įvykių dalyviai: prie televizijos bokšto sausio 13-osios naktį budėjusi ir po tanku patekusi L. Tručiliauskaitė-Šlekienė, paskutinę televizijos naujienų laidą, kol užpuolė sovietai, vedusi E. Bučelytė, studentų būrį ginti parlamento atvedęs V. Čepulis ir vienas parlamento gynybos organizatorių, tuometis Vilniaus savivaldybės tarybos narys V. Vyrukaitis kalba apie tai, kodėl stringa teisingumas po Sausio 13-osios, ar yra kaltininkų Lietuvoje, kodėl jie neįvardyti, ar tik teisėsaugos institucijos nėra atlikusios savo darbo Sausio 13-osios įvykių atžvilgiu, kodėl apie Sausio 13-osios įvykius turime tik E. Ganusausko knygą "Gyvoji barikada", kad M. Mažvydo bibliotekoje yra grupė "Laisvė 15", kuri renka dokumentus, faktus, susijusius su Sausio 13-ąja, ar teisingumas neturėtų būti suvokiamas ir kaip Sausio13-osios medalio prestižo sugrąžinimas, ką reikia daryti, kad būtų grąžintos Sąjūdžio laikų vertybės. (Minimi Seimo narys S. Giedraitis, signataras K. Antanavičius, Vilniaus Svajos mokyklos dir. V. Čižauskienė).

Terleckas, Antanas. Laisvo žodžio kankinys / Antanas Terleckas. - Portr. // Laisvas laikraštis. - 2012, saus. 21-27, p. 22.
Str. autorius apžvelgia Sausio 13-osios įvykių istoriją, to meto politikų vykdytus veiksmus ir užkulisius, kur pasak jo ir praėjus 21-eriems metams po Sausio 13-osios įvykių trūksta objektyvių įvykių aprašymo, nėra pakankamo domėjimosi 1990-1991 m. įvykių gilesne prasme - ir iš istorikų pusės, ir iš suinteresuotų politikų, ir juo labiau - iš visuomenės; komentuoja požiūrį į Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo sprendimą išteisinti Socialistinio liaudies fronto vadovą A. Paleckį, kuris baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas už žiniasklaidai pareikštus žodžius, jog 1991 m. sausio 13 dieną "saviškiai šaudė į savus" (str. minimi pirmoji Nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė K. Prunskienė, europarlamentaras V. Landsbergis, prezidentas A. Brazauskas, 1992 m. Seimo nariai V. Bubnys, V. Petkevičius, A. Šimėnas, 1991 m. vadovavęs krašto apsaugai A. Butkevičius, dabartinis Seimo narys K. Masiulis).

Voverienė, Ona. Perėmę Laisvės kovų estafetę / Ona Voverienė. - Iliustr. // Tremtinys. - 2012, saus. 20, p. 4.
Apie per pastaruosius dvidešimt vienerius metus išleistas 1991 m. sausio įvykius nušviečiančias knygas bei sukurtus filmus ir 2010 m. pasirodžiusią ypač vertingą žurnalisto E. Ganusausko knygą "Gyvoji barikada. 1991.01.13".

Žemaitytė, Birutė. Sausio 13-osios liudininkai: laikas atskleisti tiesą / Birutė Žemaitytė // Laisvas laikraštis. - 2012, saus. 14-20, p. 20-21,22.
Pateikiami Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarų A. Butkevičiaus, Z. Vaišvilos, Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos vado, dabar atsargos pulkininko J. Gečo prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius.

Aleksandravičius, Arnoldas. Baltieji ir juodieji kruvinojo sekmadienio metraštininkai : sąmokslo teorijos kuriamos ne tik apie Amerikos Rugsėjo 11-ąją, bet ir apie Lietuvos Sausio 13-ąją / Arnoldas Aleksandravičius. - Iliustr. - (Rytoj - laisvės gynėjų diena). // Ūkininko patarėjas. - 2013, saus. 12, p. 6.
Psichologas R. Alekna ir Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos vadovas P.A. Barysas komentuoja 22 metų senumo įvykių liudininkų prisiminimus. Dabar, girdint liudijimus ne tik iš prorusiškos partijos vadovo lūpų - keli pensininkai, namų šeimininkės ir net buvęs Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas tvirtina, kad sovietų kareiviai buvo taikdariai, o į minią prie TV bokšto šaudė "Sąjūdžio smogikai", pateikiami R. Aleknos aiškinimai, kodėl šiuo atveju, kaip ir po kitų tragedijų, smarkiai sukrėtusių visuomenę, atsiranda juodųjų metraštininkų, kurie gali būti ir nepapirkti bei fotožurnalisto P. A. Baryso pastebėjimai dėl keistos mūsų teisėsaugos laikysenos, leidžiant vienam veikėjui [A. Paleckiui] įžūliai meluoti ir atsipirkti simboliškomis bausmėmis, nors sovietinės agresijos liudininkai dar neišmirę ir nepaneigiamais įrodymais gali į miltus sumalti visas socialistų frontininkų "prielaidas ir logines išvadas"? Ką veikė Lietuvos specialiosios tarnybos? Juk Sausio 13-osios klastotojai ne per tris dienas sugalvojo "snaiperius ant stogų". Pasak P.A. Baryso, mūsų Valstybės saugumo departamentas iš anksto privalėjo žinoti, ką istorijos falsifikuotojai planuoja ir kokiu oru kvėpuoja.

Ar tikrai išnyko Sausio 13-osios žmonės : redakcijos skiltis. - (Nuomonės) // Respublika. - 2013, saus. 14, p. 4.
Apie Lietuvos žmonių parodytą vieningumą ir drąsą per 1991 m. sausio 13-ąją.

Balčiūnienė, Genovaitė Irena. Sausio 13-ąją prisiminus / Genovaitė Irena Balčiūnienė // XXI amžius. - 2013, saus. 11, p. 8.
Apie Kupiškio krašto gyventojų dalyvavimą 1991 m. sausio įvykiuose, Sausio 13-osios brolijos Kupiškio skyriaus veiklą.

Baldvinsdotir, Kolfina. Lietuvių Sausio 13 - oji skauda ir islandei : [pokalbis su žurnaliste, islande Kolfina Baldvinsdotir / kalbino] Monika Burvytė. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. - 2013, saus. 16, p. 1, 3.
Apie tai, jog Sausio 13-oji - data, įsirėžusi ne tik lietuvių, bet ir islandų tautos atmintyje ir bene didžiausią paramą po kruvino sovietų sąjungos išpuolio mums suteikė būtent Islandija, kurioje svarbiausią vaidmenį suvaidino broliai Hanibalsonai , o J. Baldvino dukra K. Baldvinsdotir pastaruosius trejetą metų kuria dokumentinį filmą „Tie, kurie išdrįso“ (Those who dare), skirtą Sausio 13-ai paminėti ir tam, ką turėjo išgyventi Lietuva, ir kaip į tai jautriai sureagavo Islandija (str. minimas europarlamentaras V. Landsbergis ir kiti politikai).

Baranauskas, Tomas. Sausio 13-oji: priešai yra priešai : istorikai dar suvaidins savo vaidmenį interpretuodami 1991 metų sausio 13-osios naktį sovietų vykdytos agresijos niuansus, tačiau jos vykdytojai vienareikšmiškai yra priešai : [pokalbis su istorikais Tomu Baranausku ir Irmantu Melianu / užrašė] Julija Kiško, Tomas Čyvas. - Iliustr. // Balsas.lt savaitė. - 2013, saus. 14-20 (Nr. 1), p. 14.

Beržiūnas, Valentinas. O Michailas Sergejevičius? / Valentinas Beržiūnas. - Portr. - (Žvilgsnis) // Kauno diena. - 2013, saus. 18, p. 6.
Nuomonė, kodėl Lietuvoje teisiniu lygiu nekeliamas tuometinio SSRS vadovo M. Gorbačiovo kaltės dėl Sausio 13-osios įvykių klausimas.

Bilotaitė, Agnė. Sausio 13-oji - aukos pavyzdys ir atrama tautos stuburui / Agnė Bilotaitė // Tremtinys. - 2013, saus. 18, p. 4.
Seimo narės A. Bilotaitės mintys apie Sausio 13-osios reikšmę, tautos nepriklausomybės troškimą ir ilgą kelią link jos, laisvės kainą ir jos deramą vertinimą, kai kurių istorikų ir A. Paleckio istorijos "perrašinėjimą", dalies dabartinės visuomenės nusiteikimą geriau pasirinkti ne nepriklausomybę, bet materialinę gerovę.

Bubnys, Vytautas. V. Bubnys: kad tik nebūtų per vėlu : [pokalbis su rašytoju Vytautu Bubniu / kalbėjosi] Rimvydas Stankevičius. - (Dienos tema) // Respublika. - 2013, birž. 3, p. 5.
Rašytojo prisiminimai apie 1991 m. sausio įvykius, Sąjūdį, Baltijos kelią, tuometinę padėtį Lietuvoje, tuometinių patriotų poziciją poeto Just. Marcinkevičiaus atžvilgiu, savo parašytą knygą "Teatsiveria tavo akys"; taip pat apie Lietuvos narystę ES, dabartinę padėtį Lietuvoje bei jos ateitį.

Čepelytė, Edita. Liudijimas: sovietai puolė mūsų ginklais / Edita Čepelytė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, saus. 14, p. 5.
Str. teigiama, kad 1991 m. sovietai, prieš pradėdami karinę invaziją, ėmė grobti ginklus iš mūsų šalies saugyklų, o sovietų kontržvalgybai tarnavę asmenys rūpinosi šmeižto propaganda, neva lietuviai iš Televizijos bokšto šaudė į rusus. Pateikiami tuomečio Medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos pirmininko pavaduotojo P. Urbelio atsiminimai apie sovietų strateginius žingsnius.

Čepelytė, Edita. Sausis - mūsų visų / Edita Čepelytė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, saus. 12, p. 4.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupės nario kupiškėno K. Stančiko atsiminimai apie 1991 m. sausio įvykius.

Dykijus, Jevhenas. Gynėjams buvo įsakyta nemirti per 20 minučių : [pokalbis su ukrainiečiu J. Dykijumi, vadovavusiu Seimo gynėjų užsieniečių būriui 1991-ųjų sausį Vilniuje / kalbėjosi] Dalia Gudavičiūtė. - Iliustr., portr. // Lietuvos rytas. - 2013, saus. 12, p. 1, 3.
Apie tai, kodėl prieš 22 metus nusprendė vykti į Lietuvą ir ginti jos nepriklausomybę, kiek būtų išsilaikę parlamento gynėjai, jeigu 1991-ųjų sausį sovietų kariuomenė būtų puolusi, kuo buvo ginkluoti Seimo gynėjai, kur ir kokiomis sąlygomis jie gyveno, kaip pravertė gyvenime patirtis, įgyta tomis dienomis, kuo skyrėsi Seimo gynimas nuo Ukrainos Oranžinės revoliucijos, kt. (str. minimas gynybos štabo vadas, tuomet dar majoras J. Gečas, Sovietų Sąjungos vadovas M. Gorbačiovas, tuometis premjeras G. Vagnorius).

Genzbigelis, Kasparas. Nemąstysi - tapsi pats savo priešu : [pokalbis / kalbėjosi] Stanislovas Kairys. - Iliustr. // Atgimimas. - 2013, saus. 11, p. 3, 13.
Pokalbis su Seimo gynėju, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariu, Vilniaus rinktinės atsargos savanoriu K. Genzbigeliu apie Seimo apsaugos organizavimą, gynėjus, Sąjūdžio veiklą, Sausio 13-osios įvykius.

Girdvainis, Julius. Sausio 13-osios medikai kovėsi su mirtimi / Julius Girdvainis. - Portr., iliustr. - (Dienos tema) // Respublika. - 2013, saus. 12, p. 3.
Rašoma, kad 1991 m. sausio 13-ąją Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties gydytojai dirbo visą naktį; pateikti šios GMP stoties vadovo pavaduotojos V. Pumputienės ir felčerės G. Kundrotaitės prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius; šių įvykių dalyvėms medikėms buvo įteikti Sausio 13-osios medaliai.

Girdziušas, Alfredas. Tų dienų aidai… / Alfredas Girdziušas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2013, saus. 11, p. 1, 7.
Prisimenami 1991 m. sausio įvykiai (minimas tuometinis Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) pirmininkas V. Landsbergis).

Kavaliauskas, Algirdas. Lietuvos pakrašty, bet ne nuošaly / Algirdas Kavaliauskas // Lietuvos aidas. - 2013, saus. 5, p. 5.
Atsiminimai apie įvykius Visagine 1991 m. sausį ir kt.

Landsbergis, Vytautas. "Nedavęs įsakymo", davė asmeninį leidimą : [pokalbis / kalbėjosi] Modesta Kairytė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2013, vas. 21, p. 12.
Pokalbis su buvusiu Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, Europos Parlamento nariu prof. V. Landsbergiu apie buvusį SSRS CK generalinį sekretorių M. Gorbačiovą, savo autobiografijos knygoje "Vienui vienas", kuri pristatoma Vilniaus knygų mugėje, neigiančio, kad prisidėjo prie kruvinosios 1991 m. nakties Vilniuje, M. Gorbačiovo valdymo metais įvykdytas reformas, apie tai, kuo jos buvo naudingos Lietuvai, koks buvo M. Gorbačiovo vaidmuo Vilniaus įvykiuose, jo elgesį per pučą. (Minimi prezidentas A. Brazauskas, Rusijos prezidentas B. Jelcinas.).

Mammadzada, Hasanas. Baku ir Vilnių suartino Sausio įvykiai : [pokalbis / kalbėjosi] Aidanas Praleika. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2013, saus. 18, p. 1, 4.
Pokalbis su Azerbaidžano ambasadoriumi Lietuvoje H. Mammadzada apie bendrą istorinę patirtį, tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje ir 1990 m. sausio 20 d. įvykius Baku, dabartinius Lietuvos ir Azerbaidžano santykius, jų plėtrą ir potencialą, svarbiausias ekonominio bendradarbiavimo sritis, ambasados bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis. (Minimi kadenciją baigęs prezidentas V. Adamkus, Azerbaidžano prezidentas I. Alijevas.).

Masilionis, Povilas. Kokia spalva politikos jūroje? : 1991 metų sausio 13-oji baudžiamosiose bylose / Povilas Masilionis // Laisvas laikraštis. - 2013, saus. 5-11, p. 14-16.
Apie Sausio 13-osios įvykius ir jų vertinimus, "perversmininkų" baudžiamųjų bylų liudytojų parodymus, esą buvo šaudyta ir į savus, tuomečio Aukščiausiosios Tarybos pirmininko europarlamentaro V. Landsbergio bei tuomečio krašto apsaugos ministro A. Butkevičiaus savą įvykių vertinimo schemą ir kt. Cituojami dokumentai, pateikiamos ištraukos iš knygų "Pėstininko užrašai" (aut. A.A. Skučas), "Durnių laivas" (aut. V. Petkevičius), "Kaltė ir atpirkimas" (aut. V. Landsbergis), Socialistinio liaudies fronto lyderio A. Paleckio pasisakymų, baudžiamosios bylos bei siūloma panaikinti parlamentarės V. Aleknaitės-Abramikienės Baudžiamojo kodekso 1702 str. redakciją, draudžiančią net diskusijas artimos praeities temomis, taip pat atnaujinti baudžiamąją bylą, kurioje remiantis liudytojų V. Landsbergio ir A. Butkevičiaus parodymais buvo atmesti kai kurių liudytojų teiginiai, kad į puolančius kariškius buvo šaudoma (minimas Seimo narys K. Masiulis).

Pakalkienė, Rasa. Tai buvo karas / Rasa Pakalkienė. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2013, saus. 12, p. 1, 5.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, žmonių vienybę, medikų pagalbą sužeistiems žmonėms pasakoja Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pavaduotoja V. Pumputienė, regėjusi nužudytus taikius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus, į akis žiūrėjusi ginkluotiems omonininkams. (Str. minimi gydytoja M. Drumstienė, felčerė G. Kundrotaitė, vienas perversmo iniciatorių, LKP veikėjas J. Jermalavičius.).

Paksas, Rolandas. Rolandas Paksas: "Pagrindinė emocija Sausio 13-ąją - tautos vienybės pakylėta dvasia - negrįžtamai prarasta?." : [pokalbis / kalbėjosi] Juozas Ivanauskas. - Iliustr. // Laisvas laikraštis. - 2013, saus. 12-18, p. 6-8.
Pokalbis su Europos Parlamento nariu, partijos "Tvarka ir teisingumas lyderiu apie Sausio 13-osios įvykių 22-ųjų metinių minėjimą, aptariama Seimo nario V. Andriukaičio knyga "Vytenio Povilo Andriukaičio gyvenimo interviu". Europarlamentaro nuomone, per Sausio įvykius buvo padaryta nemažai klaidų, reikėjo stengtis išvengti aukų, kritikuojamas AT pirmininkas, Europos Parlamento narys V. Landsbergis, analizuojamos dabartinio atotrūkio tarp piliečių ir valdžios priežastys.

Požerskis, Romualdas. Fotografijoje - laisvės kaina : [pokalbis / kalbėjosi] Vėjūnė Inytė. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2013, saus. 12, p. 4.
Pokalbis su fotografu R. Požerskiu apie jo sukauptus archyvus ir Sausio 13-osios įvykius.

Prijalgauskienė, Aleksandra. 1991 metų sausio dienų įvykiai / Aleksandra Prijalgauskienė. - Iliustr. // Tremtinys. - 2013, saus. 18, p. 6.
1991 metų sausio įvykių dalyvė apie saus. 6-13 d. Vilniuje - susirėmimus prie Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, žmonių budynes prie Aukščiausiosios Tarybos (minimas AT pirmininkas V. Landsbergis).

Pumputienė, Vanda. Visi juto, kad kažkas turi įvykti : Sausio 13-oji medicinos pagalbos stotyje / kalbino Inga Kaladytė. - Portr. // Europos spalvos. - 2013, Nr. 1 (sausis), p. 20.
1991 m. sausio 13-osios įvykių liudininkės gydytojos V. Pumputienės pasakojimas.

Sutkus, Darius. 1991-ųjų sausis: „Audra dykumoje“ ir speigas Vilniuje / Darius Sutkus. - Iliustr. // Karys. - 2013, Nr. 1, p. 8-11.

Šateika, Valdas. Nuo sovietų kulkos išgelbėjo magnetofonas : [pokalbis / kalbėjosi] Edita Čepelytė. - Portr. // Vakaro žinios. - 2013, saus. 12, p. 4.
Pokalbis su 1991 m. sausio 13-osios įvykių liudininku Kupiškio r. Subačiaus gyventoju V. Šateika apie tų dienų patirtį.

Užurka, Jonas. 1991- jų Sausio 13-sios naktį prisiminus / Jonas Užurka. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2013, saus. 4-18, p. 9; Laisvas laikraštis. - 2013, saus. 5-11, p. 21.
Spausdinami rašytojo J. Užurkos prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius.

Žemulienė, Laima. Artėjant Sausio 13-ajai, vis dažniau plaka širdis / Laima Žemulienė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2013, saus. 12, p. 1, 4, 5.
1991 m. sausio 13-ąją žuvusių laisvės gynėjų A.J. Povilaičio, D. Gerbutavičiaus, V. Vaitkaus artimųjų atsiminimai. Spausdinama žinutė "Kruvinas puslapis".

Aleksandravičius, Arnoldas. Sausio barikadose - gudrūs kaip žalčiai ir nekalti kaip balandžiai / Arnoldas Aleksandravičius // Ūkininko patarėjas. - 2014, saus. 11, p. 4.
Prisiminimai apie karinius pasirengimus ginti Seimo rūmus 1991 m. sausį. Pateikiami buvusio Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Gynybos štabo viršininko, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininko, atsargos pulkininko J. Gečo, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdybos pirmininko, atsargos majoro A. Daugirdo prisiminimai.

Alzytė, Daiva. Sausio 13-osios dalyvis E. Šalčiūnas: diena, kai aplink visi tapo savi / Daiva Alzytė // Vakaro žinios. - 2014, saus. 11, p. 4.
Seimo gynėjo E. Šalčiūno prisiminimai apie Sausio 13-ąją.

Batūra, Romas. Sausio 13-oji: ar tebeliepsnoja atminimo laužai? : [pokalbis su istoriku dr. R. Batūra apie 1991 m. įvykius Lietuvoje ir Sausio 13-ąją, tapusią Lietuvos laisvės kovų tūkstantmečio istorijos dalimi / kalbino] Rita Šemelytė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2014, Nr. 2 (saus. 10-16), p. 4-5.

Blažys, Algirdas. Tryliktoji / Algirdas Blažys // Tremtinys. - 2014, saus. 10, p. 1.
Pamąstymai apie žuvusiųjų 1991-ųjų sausio 13-ąją ir budėjusiųjų prie Parlamento aukos prasmę.

Bredelis, Kęstutis. Kokios laisvės esame verti? : [pokalbis su Vilniaus universiteto dėstytoju Kęstučiu Bredeliu / kalbėjosi] Agnė Vaitasiūtė-Keizikienė. - (Gyvenimas) // Respublika. - 2014, saus. 11, p. 10.
Mokytojas apie dalyvavimą 1991 m. sausio 13-osios įvykiuose, gautą traumą prie Radijo ir televizijos komiteto bei gydymąsi, taip pat apie jaunimo patriotiškumo ugdymą, šeimą bei tradicinį dalyvavimą Sausio 13-osios renginiuose.

Connolly, Kevin. Britą buvo užbūręs lietuvių laisvės siekis : [pokalbis su Didžiosios Britanijos nacionalinio transliuotojo BBC žurnalistu K. Connolly / kalbėjosi] Nida Degutienė. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2014, saus. 11, p. 3, 5.
Pokalbis su britų žurnalistu, savo akimis regėjusiu 1991-ųjų sausio įvykius Vilniuje.

Jovaiša, Algirdas. 1991 metų sausį prisiminus / Algirdas Jovaiša // Varpas. - 2014, Nr. 4, p. 6-7.
Prisiminimai apie 1991 sausio 12-13 d. įvykius prie LRT ir Aukščiausiosios Tarybos.

Pakalkienė, Rasa. Sausio 13-oji: skaudi atmintis neblunka / Rasa Pakalkienė. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2014, saus. 11, p. 1, 22, 23.

Apie Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanoto dienraščio "Lietuvos žinios" fotografo, anuomet dirbusio Lietuvos naujienų agentūroje ELTA, R. Jurgaičio atsiminimus apie 1991 m. sausio įvykius Vilniuje ir vaizdinius liudijimus.

Patackas, Algirdas. Apie Sausio 13-ąją : interviu "Apžvalgai" / Algirdas Patackas // Litua. - Vilnius : Versmė, 2014. - P. 454-456.

Požerskis, Romualdas. R. Požerskis: Fotografuoti Sausio 13-ąją buvo gyvenimo pareiga : [pokalbis su fotografu Romualdu Požerskiu / kalbėjosi] Agnė Vaitasiūtė-Keizikienė // Respublika. - 2014, saus. 11, priedas "Julius/Brigita", p. 2.
Apie Sausio 13-osios įvykius, įvykių fotografavimą bei žmonių požiūrį į dabartinę Lietuvą.

Skučaitė, Virginija. Sausį apgintos laisvės pėdsakai / Virginija Skučaitė. - Iliustr. - (Tema) // Kauno diena. - 2014, saus. 13, p. 1, 7.
Apie lemtingus 1991 m. sausio įvykius Kaune, Juragių radijo ir televizijos bei Sitkūnų radijo stotyse, čia likusius atminimo ženklus, dabartinę šių stočių veiklą; pateikiami buvusio ir dabartinio Sitkūnų stoties vadovų J. Stanionio, V. Bernatonio, kt. darbuotojų, žurnalisto M. Patašiaus, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus pirmininko V. Mačiulio komentarai; str. minimi žurnalistės E. Bučelytė, J. Šarpnickienė, D. Varžgalienė; liaudies meistrai R. Puškorius, A. Viluckas ir kt.

Užurka, Jonas. 1991-jų Sausio 13-osios naktį prisiminus / Jonas Užurka. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2014, saus. 17-31, p. 11.
Prisiminimai apie istorinius įvykius vykusius 1991 m. sausio 8-13 d. prie Aukščiausiosios Tarybos.